Όμιλος Φροντιστηρίων ΑΞΙΑ: Nικητής στην κατηγορία Education & Training Franchise, στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2022

Όμιλος Φροντιστηρίων ΑΞΙΑ: Nικητής στην κατηγορία Education & Training Franchise, στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2022

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή στο franchising, στον κλάδο της εκπαίδευσης καθώς και στην επιχειρηματική κοινότητα συνολικά, το δίκτυο ΑΞΙΑ τιμήθηκε με το βραβείο GOLD WINNER EDUCATION & TRAINING FRANCHISE 2022, στα The Franchise Success Awards 2022.

Στην πορεία της, η ΑΞΙΑ έχει αναπτύξει πρακτικές και λειτουργίες που την καθιστούν ένα από τα πιο ισχυρά brand στον κλάδο των φροντιστηρίων.βΟι πρακτικές αυτές αφορούν:

  • Μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση απευθυνόμενη σε ειδικά κυρίως κοινά, παρέχοντας ένα ισχυρό brand name κι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που καλύπτει συνολικά τις επιχειρησιακές λειτουργίες, ενός φροντιστηρίου.
  • Ένα άρτιο μοντέλο εκπαίδευσης κι ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού καθώς κι ένα ενιαίο σύστημα εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους franchisees.
  • Συνεχή προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών και του εκπαιδευτικού έργου, εξελίσσοντας το concept και το σύστημα franchise.

Ο Όμιλος Φροντιστηρίων ΑΞΙΑ, επέτυχε ανάπτυξη, διατηρώντας υψηλή ποιότητα, ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, στοχευμένες στρατηγικές marketing, συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία στον βέλτιστο βαθμό, ακόμα και σε περιόδους όπου η δια ζώσης εκπαίδευση δεν ήταν δυνατή.

Παράλληλα, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες των συνεργατών του, αναβαθμίζει συνεχώς το επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας και δέσμευσης, αναβαθμίζοντας τα στάνταρτ στον χώρο του franchise εκπαίδευσης.