ΔΕΗ GOLD WINNER DRIVING GROWTH AND INNOVATION 2024

ΔΕΗ: GOLD WINNER DRIVING GROWTH AND INNOVATION 2024 στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2024!

Τα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2024 ανέδειξαν τη ΔΕΗ ως GOLD WINNER DRIVING GROWTH AND INNOVATION 2024, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική συνεισφορά της στο franchising, καθώς και τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία συνολικά.

GOLD WINNER DRIVING GROWTH AND INNOVATION 2024

Κατά τη διάρκεια πολλών ετών, η ΔΕΗ διακρίνεται για τη συνέπεια στην εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης και κυρίως ενίσχυση του δικτύου της, ακολουθώντας εξαιρετικές πρακτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν:

• Ολοκληρωμένη στρατηγική marketing και πωλήσεων που προωθεί σε πολυκάναλο επίπεδο αποτελεσματικά τις υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την ηγετική θέση στο δίκτυο και ισχυρά μερίδια αγοράς σε franchisees.
• Αποτελεσματικό και ευέλικτο μηχανισμό, που είναι αποδοτικός για τους συνεργάτες του δικτύου.
• Ολοκληρωμένη προσέγγιση, που δημιουργεί ανάπτυξη και καινοτομία στο κομμάτι του retail υπηρεσιών.

Το βραβείο DRIVING GROWTH AND INNOVATION 2024 απονέμεται στη ΔΕΗ για την υποδειγματική της απόδοση ως κορυφαία αλυσίδα στον τομέα παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που χρησιμοποίησε το franchising ως πυλώνα και δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο retail concept, δίνοντας σταθερά προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την επιτυχία του δικτύου και των συνεργατών της.