Στο δίκτυο EXPRESS MARKET απονέμεται το βραβείο 2021 GOLD WINNER Franchisor Social Responsibility σταTHE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2021

Το βραβείο 2021 GOLD WINNER Franchisor Social Responsibility, των THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS απονέμεται στο δίκτυο franchise EXPRESS MARKET

Tο δίκτυο  EXPRESS MARKET υλοποιεί με συνέπεια, καινοτόμες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οι οποίες αναδεικνύουν τη συνεισφορά του και την ανταπόκρισή του στις κοινωνικές προκλήσεις κι ευαισθησίες του σήμερα.

Το δίκτυο franchise EXPRESS MARKET είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις τοπικές κοινότητες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται και με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναγνωρίζει την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην κοινωνία, προσφέροντας παράλληλα, εργαλεία αναγνωρισιμότητας αλλά και ταχύτερης  διείσδυσης των franchisees, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ελκυστικότητα του συστήματος franchise.

Η εταιρεία είναι αμιγώς ελληνική, έχει οικογενειακό χαρακτήρα και εφαρμόζει πρότυπη στρατηγική ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από σταθερά και μεθοδικά βήματα εξέλιξης, με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό και το συμφέρον του καταναλωτή.