Παρουσιάζοντας τα “THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2022”

Για 2η χρονιά τα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2022, επιστρέφουν με σκοπό να αναδείξουν τη σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη συμβολή του Franchising στην ελληνική οικονομία, σε όλους τους κλάδους της αγοράς. Οι επιτροπές ανάδειξης και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το 2022 επικεντρώθηκαν στην επιλογή δικτύων που επέδειξαν ευελιξία, ταχύτητα προσαρμογής, επένδυσαν σε υποδομές, ενίσχυσαν στοιχεία διαφοροποίησης και μοναδικότητας, θέτοντας νέα στάνταρτ στην κατηγορία τους και -για πρώτη φορά- προσωπικοτήτων με εξαιρετική συμβολή στο franchising.

Franchise Success Awards 2023