ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

GOLD WINNER FRANCHISOR OF THE YEAR 2022 των THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS αναδείχτηκε η ΑΒ Βασιλόπουλος

Με το βραβείο FRANCHISOR OF THE YEAR 2022 στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS επιβραβεύεται η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στο franchising, στον κλάδο των τροφίμων – ποτών καθώς και στην ελληνική οικονομία συνολικά.

AB BASILOPOULOS franchisor of the year

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας μέσω Franchising τα τελευταία 16 χρόνια. Τα τελευταία 7 χρόνια η ΑΒ έχει λανσάρει το μοντέλο καταστήματος ΑΒ Shop & Go, ένα κατάστημα αστικού προσανατολισμού. Σήμερα λειτουργούν 125 καταστήματα AB Shop & Go.

Αντιλαμβανόμενη την δυσκολία άντλησης κεφαλαίων, η ΑΒ προχώρησε από το 2021 στην ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους της απαιτούμενης αρχικής επένδυσης για κάθε νέο κατάστημα ΑΒ Shop & Go. Η αποπληρωμή της επένδυσης γίνεται από την πλευρά του Franchisee σε βάθος 10 ετών, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΒ αναλαμβάνει:

  • να ενοικιάσει το ακίνητο
  • Την δαπάνη διαμόρφωσης του ακινήτου που θα στεγάσει το κατάστημα
  • Την δαπάνη αγοράς του τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για να λειτουργήσει το κατάστημα
  • να διαθέσει το απαιτούμενο εμπόρευμα στον ενδιαφερόμενο, η αποπληρωμή του οποίου γίνεται σε βάθος 6μήνου

Η ΑΒ προσφέρει τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται, να δημιουργήσει το δικό του αστικό κατάστημα πώλησης Τροφίμων, με πολύ μικρό ύψος αρχικής επένδυσης και με το «κλειδί στο χέρι». Ο συνεργάτης προσβλέπει στην δημιουργία μιας επιχείρησης με ισχυρή βιωσιμότητα, ικανοποιητικές απολαβές και διασφαλισμένη απασχόληση σε βάθος χρόνου για έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων.

Αυτή η δυνατότητα έχει γίνει πλέον αρκετά βατή, τόσο στον χρόνο και φόρτο προετοιμασίας που χρειάζεται να καταβάλει ο ενδιαφερόμενος όσο και στο ύψος της κεφαλαιακής επάρκειας την οποία πρέπει να διαθέτει.

 

Στο διαδικαστικό μέρος, η ΑΒ αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει μια μελέτη χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας του σημείου, να κατευθύνει τον Franchisee σε διαδικαστικά θέματα,  να ενοικιάσει το ακίνητο με στόχο να διασφαλίσει ένα σταθερό και αδιαπραγμάτευτο ενοίκιο σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου.

Από την άλλη ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει ένα κεφάλαιο, ώστε να καλύψει

  • Μια μικρή εγγύηση προς την ΑΒ για τις παραπάνω παροχές
  • και ένα κεφάλαιο κίνησης ώστε να ανταπεξέλθει στις αρχικές ανάγκες αποπληρωμής μέχρι το κατάστημα να δημιουργήσει κεφάλαιο από τις εισπράξεις του.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το μοντέλο ΑΒ Shop & Go μπορεί να διασφαλίσει έως τέσσερις θέσεις εργασίας, με ικανοποιητική αμοιβή. Παράλληλα,  εξασφαλίζεται στον Franchisee ένα υπολογίσιμο ετήσιο επιχειρηματικό κέρδος, μετά τη κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του καταστήματος αλλά και τις δόσεις αποπληρωμής της παροχής της ΑΒ σε εξοπλισμό και διαμόρφωση ακινήτου. Η πρόταση συνεργασίας της ΑΒ έχει διάρκεια 10 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.