coffee island

H Coffee Island διακρίθηκε ως GOLD WINNER INTERNATIONAL ADAPTIVE STRATEGY 2022 στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS

Το δίκτυο franchise Coffee Island αναδείχτηκε GOLD WINNER στην κατηγορία International adaptive strategy καθώς πέτυχε ταχεία κι αποτελεσματική διείσδυση σε διεθνείς αγορές.

COFFEE ISLAND

Ακολουθώντας μια συγκροτημένη στρατηγική επεκτάθηκε σε διάφορες χώρες και συγχρόνως στήριξε ουσιαστικά όλους τους συνεργάτες του δικτύου:

  • Με καινοτόμο κι ευέλικτο concept, ανέπτυξε ένα οργανωμένο πλάνο δράσης ώστε να γίνει δεκτό σε διαφορετικές αγορές και κουλτούρες.
  • Αναπτύσσοντας έναν ενιαίο μηχανισμό στήριξης, αναβαθμίζοντας τα συστήματα διαχείρισης, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις υποδομές, την εκπαίδευση και τα εργαλεία προώθησης, δίπλα στο πλευρό των συνεργατών του.

Ο νικητής της κατηγορίας International adaptive strategy, Coffee Island, προσφέρει επιχειρηματικές προτάσεις με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον συνεργάτη – master franchisee, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για διείσδυση στην αγορά δραστηριοποίησής του.

coffee-island-coffee2

Η Coffee Island, ήταν εκείνη που άλλαξε τα δεδομένα στην αγορά του καφέ υποστηρίζοντας την άμεση συνεργασία με μεμονωμένους παραγωγούς, ή συνεταιρισμούς, στις χώρες παραγωγής καφέ, θέτοντας ως πυλώνα της εταιρικής κουλτούρας και δράσης της το direct trade με το 90% του καφέ σήμερα να εισάγεται απευθείας από τις φάρμες.

Κάθε χρόνο εισάγονται και ψήνονται 1400 τόνοι πράσινου καφέ στις ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Πάτρα, 25 διαφορετικές ποικιλίες από 23 χώρες του κόσμου ενώ η εταιρία επαναεπενδύει κάθε χρόνο το 3,5% του τζίρου της σε Research & Development προϊόντος και υπηρεσιών.

Βοήθεια, υπηρεσίες και υποστήριξη που προσφέρονται στους  συνεργάτες

  • Το σύστημα Franchise που εφαρμόζουμε δεν στηρίζεται σε ένα «στεγνό» μοντέλο οικονομικής σχέσης, αλλά θέτει τον επαγγελματία ως άνθρωπο στο επίκεντρο. Απαλλαγμένο από royalty και marketing fees, η διαρκής υποστήριξη των συνεργατών μας, η γνώση των τοπικών αγορών όπου ο οργανισμός δημιουργεί θέσεις εργασίας και η τοπική ανάπτυξη, είναι καθημερινή προτεραιότητα του οργανισμού μας.
  • Η εταιρία μας προσφέρει την αρωγή από την εύρεση του κατάλληλου ακινήτου για την στέγαση της επιχείρησης, την πλήρη καθοδήγηση ως προς τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη λειτουργία της και φυσικά την έμπρακτη και ενεργό υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας.
  • Το Customer Service, το Τμήμα Συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού, το Τμήμα Λειτουργίας Δικτύου αποτελούν ορισμένες από τις στενά εμπλεκόμενες με τον συνεργάτη δομές μας.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

  • Οι συνεργάτες εκπαιδεύονται με πρακτικό και εφαρμόσιμο τρόπο σε θέματα Διοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τεχνικών Πωλήσεων, Ασφάλειας Τροφίμων & Δημόσιας Υγείας. Αποκτούν γνώση, αυτοπεποίθηση και ισχυρά εργαλεία ανάπτυξης.
  • Το Coffee Campus αποτελεί το τμήμα εκπαίδευσης της εταιρίας, στο οποίο εκπαιδεύονται επαγγελματίες barista-καφεκόπτες. Αποτελείται από 4 εκπαιδευτήρια σε Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία τα οποία είναι πιστοποιημένα από την Specialty Coffee Association (SCA) ως Premier Training Campuses.
  • Στην ομάδα του Coffee Campus ανήκουν 5 Authorized SCA Trainers (ASTs), οι οποίοι κατέχουν την ανώτατη διάκριση στο χώρο της εκπαίδευσης του καφέ, καθώς και 3 Q graders συνολικά στην εταιρία.
  • Το Coffee Campus παρέχει, ευέλικτα τμήματα επανεκπαιδεύσεων, πιστοποιήσεις SCA σε όλα τα επίπεδα, εκπαιδεύσεις on the job, καθώς και σεμινάρια πωλήσεων και εξυπηρέτησης που έχουν ως στόχο την βελτίωση και τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών του δικτύου.

 

Η βέλτιστη προσαρμογή στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς, η διαρκής υποστήριξη των συνεργατών μας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η τοπική ανάπτυξη, είναι καθημερινή προτεραιότητα του Οργανισμού.