mailos_franchise_awards_2023

«Η προσέγγισή μας για τη δημιουργία μίας νέας κατηγορίας καταστημάτων fresh pasta street food έχει αποτέλεσμα στην αγορά» | Νικόλαος Μουτσουρούφης, Mailo’s The Pasta Project

Με ένα όραμα που έφερε την επανάσταση στον κλάδο της εστίασης, εισάγοντας για πρώτη φορά τα φρέσκα ζυμαρικά στον κόσμο του street food, το Mailo’s The Pasta Project έχει καθιερώσει τη θέση του ως Νο. 1 success story, με ένα δυναμικό δίκτυο που εξακολουθεί σταθερά να αναπτύσσεται.

Ο Νικόλαος Μουτσουρούφης, Διευθύνων Σύμβουλος του Mailo’s The Pasta Project, μιλάει στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS σχετικά με τις πρακτικές που συνθέτουν μια ελκυστική επιχειρηματική πρόταση για τους επενδυτές, καθώς και τις στρατηγικές που επέτρεψαν στο concept να ευδοκιμήσει στο διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον της εστίασης.

Η αποτελεσματική προσαρμογή του concept στις νέες συνθήκες, ικανοποιώντας παράλληλα τις σύγχρονες ανάγκες κοινού, οι δικλείδες ασφαλείας που δημιουργεί για τον νέο franchisee, η ουσιαστική υποστήριξη και οι ευκαιρίες για κερδοφόρα ανάπτυξη, αποτελούν, μεταξύ άλλων, τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διάκριση του Mailo’s The Pasta Project ως GOLD WINNER FRANCHISOR OF THE YEAR.

«Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει το σκληρό έργο, την προσπάθεια και την αφοσίωση ολόκληρης της ομάδας μας, των μελών του δικτύου μας καθώς και των συνεργατών μας, στην ανάπτυξη του Mailo’s The Pasta Project. Είναι απόδειξη του ότι η προσέγγισή μας για την δημιουργία μίας νέας κατηγορίας καταστημάτων fresh pasta street food έχει επιτύχει αναγνώριση και αποτελέσματα στην αγορά»

Το Mailo’s The Pasta Project, έχει κατακτήσει την αγορά της εστίασης, εισάγοντας την fresh pasta στον χώρο του street food και δημιουργώντας ένα πολύ δυναμικό δίκτυο που διαρκώς αναπτύσσεται. Ποιες πρακτικές έχετε υιοθετήσει για να κάνετε πιο ελκυστική την επιχειρηματική πρόταση του Mailo’s The Pasta Project;

Καταρχήν αποτελεί για εμάς τιμή αυτή η βράβευση, επιτυχία που μοιραζόμαστε με τους franchisees μας, τις ομάδες των καταστημάτων, τους προμηθευτές του δικτύου και στρατηγικούς συνεργάτες μας.

Πράγματι, το δίκτυο Mailo’s αριθμεί σήμερα 29 εν λειτουργία καταστήματα (Ιούλιος 2023, έναντι 15 εν λειτουργία καταστημάτων τον Ιούλιο του 2022), ενώ βάση προγραμματισμένων ανοιγμάτων και ενεργών συμφωνιών αναμένουμε 40 καταστήματα εν λειτουργία τα τέλη του 2023. Η ανάπτυξη οφείλεται αφενός στη συνέπεια υλοποίησης της στρατηγικής της εταιρίας μας από το πρώτο κατάστημα μέχρι σήμερα και ιδιαιτέρως στους συνεργάτες μας, καθώς η ανάπτυξη αυτή σε μεγάλο βαθμό είναι οργανική – η πλειοψηφία των νέων σημείων δημιουργείται από υφιστάμενους franchisees που επανεπενδύουν δημιουργώντας καταστήματα σε όμορες περιοχές – βάση πάντα του σχεδιασμού για την ανάπτυξη του δικτύου.

Η πρόταση Mailo’s The Pasta Project δίνει την δυνατότητα διείσδυσης σε 2 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, την αγορά του street food και την αγορά του delivery μέσω online aggregators, με ισχυρή διαφοροποίηση και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα προσφέρει ένα ευέλικτο, διαχειρίσιμο και ευπροσάρμοστο λειτουργικό και επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο οδηγεί σε αποτελέσματα υγιούς ανάπτυξης,  κερδοφορίας, και ευκαιρίες επανεπένδυσης στους franchisees. Τους τελευταίους 18 μήνες, οι πρακτικές που υιοθετήσαμε για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της πρότασης σε ένα έντονα πληθωριστικό περιβάλλον περιλαμβάνουν την προτεραιοποίηση της διατήρησης της πιστότητας  των πελατών του δικτύου, την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας μέσω νέων συμφωνιών με προμηθευτές, την ενίσχυση του βαθμού τυποποίησης και ελέγχου σε επίπεδο λειτουργίας καταστήματος μέσω παρεμβάσεων στην αλυσίδα τροφοδοσίας, την υιοθέτηση παρεμβάσεων σε επίπεδο εξέλιξης του μενού και της αρχιτεκτονικής τιμών για την βελτίωση της κερδοφορίας. Οι πρακτικές αυτές, συνδυαστικά οδήγησαν σε ταυτόχρονη ανάπτυξη πωλήσεων, επιτυχημένη διείσδυση σε περιοχές με ανόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά στην Αθήνα, περιφέρεια και Κύπρο, διεκδίκηση μεριδίων, επιτυχία για τους νέων franchisees του δικτύου και ενίσχυση των κρίσιμων δεικτών ικανοποίησης πελάτη,  πιστότητας και επαναληψιμότητας.

Mailos_Franchise_Success_Awards

Οι νέοι franchisees αναζητούν σήμερα μια επιχειρηματική πρόταση franchise που να τους προσφέρει σιγουριά, περιβάλλον υγιούς συνεργασίας και ουσιαστικής υποστήριξης και ιδιαίτερα ευκαιρίες κερδοφόρας ανάπτυξης

Πώς ανταποκρίνεται το δίκτυο Mailo’s The Pasta Project στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον που έχουν διαμορφώσει οι νέες συνθήκες;

Σε επίπεδο προτιμήσεων καταναλωτή το Mailo’s προσφέρει ένα προϊόν γευστικό, φρέσκο, σε προσιτή τιμή, σε μια πρόταση πλήρως εναρμονισμένη στα ζητούμενα και τον τρόπο ζωής του σύγχρονου καταναλωτή.

Σε επίπεδο σχεδιασμού δικτύου, η στρατηγική μας, το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς και οι σχέσεις δέσμευσης που έχουμε επιτύχει με franchisees και προμηθευτές μας επιτρέπουν στο δίκτυο Mailo’s The Pasta Project αυξημένη δυνατότητα προσαρμογής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό – επιχειρηματικό περιβάλλον. Η συνεχής παρακολούθηση των τάσεων και η αντίληψη των νέων συνθηκών αποτελεί προτεραιότητα για εμάς, καθώς και η ανάληψη δράσεων με άξονες την ενίσχυση της ικανοποίησης και δέσμευσης των πελατών και των μελών του δικτύου. Εξετάζουμε νέες ευκαιρίες και πραγματοποιούμε στοχευμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο πρότασης αξίας, δημιουργίας εργαλείων ενίσχυσης της δέσμευσης του πελάτη, εργαλείων κεντρικού σχεδιασμού και εφαρμογής στα καταστήματα του δικτύου,  αλλά νέων ευκαιριών ανάπτυξης μέσω νέων format για να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες στην αγορά και να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις των πελατών μας. Επιπλέον, διατηρούμε στενή επικοινωνία με τους συνεργάτες μας, καθώς η αντίληψη τους για τις αλλαγές στις τοπικές τους αγορές και τις προτιμήσεις του καταναλωτή αποτελούν πλούτο νέων ιδεών και κύρια πηγή κατά τον σχεδιασμό νέων δράσεων.

Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι η επιτυχία και η ικανότητα ευελιξίας, προσαρμογής και ανέλιξης ενός δικτύου καθορίζεται απόλυτα από την ποιότητα των franchisees του

Τι ζητούν σήμερα οι νέοι franchisees από μια επιχειρηματική πρόταση franchise;

Οι νέοι franchisees αναζητούν σήμερα μια επιχειρηματική πρόταση franchise που να τους προσφέρει σιγουριά, περιβάλλον υγιούς συνεργασίας και ουσιαστικής υποστήριξης και ιδιαίτερα ευκαιρίες κερδοφόρας ανάπτυξης. Αναζητούν έναν καταξιωμένο και αξιόπιστο franchisor που να τους παρέχει ουσιαστικά εργαλεία για να δραστηριοποιηθούν ανταγωνιστικά και κερδοφόρα στον τομέα της εστίασης. Επίσης, ενδιαφέρονται για ευκαιρίες προσωπικής ανέλιξης και επίτευξης μίας υγιούς σχέσης επαγγελματικής καταξίωσης και ποιότητας ζωής. Επιδιώκουν να συνεργαστούν με ένα  σύστημα franchise με προοπτικές υγιούς ανάπτυξης και διάρκειας, καθώς και να επωφεληθούν από μία αποτελεσματικά δομημένη επιχειρηματική διαδικασία. Επίσης, αναζητούν μια επιχείρηση που να έχει ένα σταθερό και αναγνωρίσιμο brand, καθώς αυτό τους παρέχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στην αγορά. Τέλος, είναι σημαντικό για αυτούς να έχουν την υποστήριξη και την καθοδήγηση του franchisor σε όλα τα στάδια της επιχείρησής τους.

Τι είδους υποστήριξη παρέχετε στους συνεργάτες σας, ώστε να νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά;

Το σύστημα franchise Mailo’s παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένθεσης και συνεχούς υποστήριξης στα μέλη του δικτύου. Οι περιοχές αποτελεσμάτων υποστήριξης περιλαμβάνουν την καθοδήγηση του συνεργάτη για την αποτελεσματική επιλογή περιοχής και σημείου, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένθεσης στο σύστημα και αρχικής εκπαίδευσης για τον franchisee και τα μέλη της ομάδας του, δίνοντας έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση, στην δημιουργία ομάδας, την διάχυση της κουλτούρας εξυπηρέτησης του δικτύου και την επίτευξη ετοιμότητας κατά το πρώτο διάστημα ανοίγματος όπου παρατηρείται αυξημένη επισκεψιμότητα κατά την φάση εισαγωγής του brand στην νέα αγορά. Στα πλαίσια δράσεων συνεχούς υποστήριξης συνεργαζόμαστε με τους franchisees για την δημιουργία στοχευμένων δράσεων ενεργοποίησης των κοινών στόχων στις τοπικές αγορές που δραστηριοποιούμαστε κερδίζοντας από την δημιουργικότητα και την επιχειρηματική αντίληψη των franchisees μας, το ταλέντο και την θέληση των στελεχών της ομάδας κεντρικής υποστήριξης καθώς και την εμπειρία και δέσμευση των στρατηγικών συνεργατών μας. Είμαστε υπερήφανοι για την κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας, άμεσης υποστήριξης και στόχευσης στο κοινό αποτέλεσμα που διαχέει σήμερα το δίκτυο, κύριος στόχος αποτελεί η διατήρηση της καθώς εντάσσονται νέα μέλη κατά τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης του δικτύου.

Mailo's_Pasta

Κατά την γνώμη σας, ποιο είναι το προφίλ του σύγχρονου franchisee;

Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι η επιτυχία και η ικανότητα ευελιξίας, προσαρμογής και ανέλιξης ενός δικτύου καθορίζεται απόλυτα από την ποιότητα των franchisees του, των σχέσεων και την κουλτούρα που διαχέει το δίκτυο.

Κατά την άποψή μας, το προφίλ του σύγχρονου franchisee στον τομέα της εστίασης είναι ένας επιχειρηματίας που είναι παθιασμένος με την γαστρονομία και το φαγητό. Είναι αποτελεσματικός στη διαχείριση μίας μικρής ομάδας προσωπικού, επιτυγχάνει θετική συνεργασία και δημιουργεί όραμα ανέλιξης για τα μέλη της ομάδας του. Διαθέτει επιχειρηματική αντίληψη και ευθυγραμμίζεται στην ανάληψη δράσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση του και το δίκτυο. Αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στην τοπική του αγορά και συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις ομάδες υποστήριξης του δικτύου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων διεκδίκησης μεριδίων και ενίσχυσης της δέσμευσης του πελάτη.

Τέλος, θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη βράβευσή σας, ως ο FRANCHISOR OF THE YEAR 2023.

Ως FRANCHISOR OF THE YEAR 2023, αισθανόμαστε ιδιαίτερα τιμημένοι και χαρούμενοι. Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει το σκληρό έργο, την προσπάθεια και την αφοσίωση ολόκληρης της ομάδας μας, των μελών του δικτύου μας καθώς και των συνεργατών μας, στην ανάπτυξη του Mailo’s The Pasta Project. Είναι απόδειξη του ότι η προσέγγισή μας για την δημιουργία μίας νέας κατηγορίας καταστημάτων fresh pasta street food έχει επιτύχει αναγνώριση και αποτελέσματα στην αγορά. Αυτό το βραβείο μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την πορεία μας στην κατεύθυνση συνεχούς εξέλιξης, δημιουργίας υπεραξιών και ευημερίας για το σύνολο των συμμετεχόντων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα μας, τους συνεργάτες μας και όλους τους πελάτες που μας έχουν υποστηρίξει κατά τη διάρκεια αυτού του απίστευτου ταξιδιού. Προσδοκούμε ότι αυτό το βραβείο θα μας ενισχύσει στο να συνεχίσουμε να παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα φρέσκων ζυμαρικών και μια μοναδική εμπειρία γευστικής απόλαυσης σε όλους τους πελάτες μας. Μας δίνει δύναμη για τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης του δικτύου ανάπτυξης σε πρώτη φάση σε όμορες αγορές στο εξωτερικό και στην συνέχεια στην Αμερική.