Παρουσιάζοντας τα “THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2021”

Τα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS επιβραβεύουν τις αλυσίδες franchise που εφάρμοσαν βέλτιστες πρακτικές, προσφέροντας στους υφιστάμενους και νέους franchisees επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάπτυξης κι επαγγελματικής ανέλιξης.

Franchise Success Awards 2021