Γιάννης Χίνος, Διευθύνων Σύμβουλος STEGNO

«Είναι τεράστια τιμή για εμάς η βράβευση, γιατί η οικογενειακή προσέγγιση στις επιχειρήσεις μας ήταν και είναι ο στόχος από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας».