Νικόλαος Μαρκόπουλος, Υπεύθυνος Ανάπτυξης ΓΕΡΜΑΝΟΣ

«Επιβεβαιώνεται η συνεπής πολυετή πορεία του δικτύου καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η συμβολή του στον χώρο του franchising και κατ’ επέκταση στην ελληνική οικονομία».