Δέσποινα Ξυνού, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της OK! Anytime Markets

«Είναι ιδιαίτερα τιμητικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι κόποι και η σκληρή δουλειά ανταμείβονται σε ένα αρκετά σκληρό και κατά κύριο λόγο, ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον».