ΑΒ Βασιλόπουλος GOLD WINNER EXCELLENCE IN MARKETING 2024

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε GOLD WINNER EXCELLENCE IN MARKETING 2024 στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2024!

Τα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS απέμειναν το βραβείο GOLD WINNER EXCELLENCE IN MARKETING 2024 στο δίκτυο ΑΒ Βασιλόπουλος, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του στον κλάδο του franchising και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

GOLD WINNER EXCELLENCE IN MARKETING 2024

Σε μία περίοδο συνεχώς επιταχυνόμενων αλλαγών και ανακατατάξεων αλλά και ενίσχυσης της έντασης των προκλήσεων για την κερδοφορία των franchisees και των δικτύων, το σύστημα franchise ΑΒ Βασιλόπουλος ηγήθηκε μιας πολύπλευρης, εξωστρεφούς, καινοτόμου και ιδιαίτερα αποτελεσματικής στρατηγικής marketing, η οποία χαρακτηρίζεται από:

• Την ηγεσία για την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων, σε ευθυγράμμιση με τις νέες τάσεις και αλλαγές σε επίπεδο καταναλωτικής συμπεριφοράς.
• Την εξωστρέφεια, τον δυναμισμό και τη συνέπεια για την αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων προβολής μέσω πολλαπλών καναλιών.
• Την ταχύτητα προσαρμογής, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη δημιουργία νέων καναλιών προς όφελος του καταναλωτή.
• Την ανάπτυξη εργαλείων για τη βελτίωση της κερδοφορίας των franchisees.

Η ανάδειξη της ΑΒ Βασιλόπουλος ως GOLD WINNER EXCELLENCE IN MARKETING 2024 υπογραμμίζει την ακλόνητη αφοσίωση της εταιρείας στην ισχυροποίηση του brand και ιδιαίτερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την επιχειρηματική ανέλιξη και προσωπική ευημερία των franchisees.