Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς: Nικητής στην κατηγορία Education & Training Franchise, στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2021

Ο Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς επιβραβεύτηκε στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2021 με το βραβείο 2021 GOLD WINNER Education & Training Franchise τη συμβολή του στο franchising, στον κλάδο της εκπαίδευσης, καθώς και στην ελληνική οικονομία συνολικά.

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς αναπτύσσεται συστηματικά και στοχευμένα, με ταχείς ρυθμούς. Η τυποποίηση, η επιτυχής αναπαραγωγή καλών πρακτικών, η εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών σε ένα ευρύ δίκτυο παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τόσο ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, διασφαλίζουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και αποτελέσματα. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με ένα συγκροτημένο επιχειρηματικό μοντέλο αναδεικνύουν τα συστήματα franchise του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς ως πρωτοπόρο στον χώρο του franchising.

Ο Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς επέτυχε ανάπτυξη, διατηρώντας υψηλή ποιότητα, ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, στοχευμένες στρατηγικές marketing, συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία στον βέλτιστο βαθμό, ακόμα και σε περιόδους όπου η δια ζώσης εκπαίδευση δεν ήταν δυνατή.

Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς δραστηριοποιούνται στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης από το 1989. Βασικό χαρακτηριστικό των φροντιστηρίων είναι ότι συνδυάζουν την καινοτομία του μαθήματος στο τραπέζι, τα φύλλα εργασίας, τα διαγωνίσματα προσομοίωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους και την αδιάλειπτη υποστήριξη του Συμβούλου Καθηγητή.