«Γρηγόρης» GOLD WINNER FRANCHISOR OF THE YEAR 2024

Ο «Γρηγόρης» αναδεικνύεται GOLD WINNER FRANCHISOR OF THE YEAR 2024!

Ο «Γρηγόρης» τιμήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης κι επιλογής των THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS με το βραβείο GOLD WINNER FRANCHISOR OF THE YEAR 2024, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στο franchising, στον κλάδο της εστίασης, καθώς και στην ελληνική οικονομία συνολικά.

GOLD WINNER FRANCHISOR OF THE YEAR 2024

Η δέσμευση του «Γρηγόρης» στην παροχή κορυφαίου customer service, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες πρακτικές και στρατηγικές που έχει εφαρμόσει, έχουν θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς στο franchising στην Ελλάδα. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν:

• Ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό brand name, προσφέροντας ταχεία διείσδυση και υψηλή απόδοση.
• Σημαντικές επενδύσεις, ανανέωση της εταιρικής του ταυτότητας και βελτίωση υποδομών και logistics, ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστική θέση της αλυσίδας συνολικά.
• Ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα που συνδέει την 360ο επικοινωνία με ένα αναγνωρίσιμο service etiquette στο φυσικό κατάστημα.
• Αποδεδειγμένη ικανότητα υποστήριξης των νέων franchisees σε όλες τις πτυχές των επιχειρησιακών λειτουργιών.
• Ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο που συμπληρώνεται από μια ισχυρή επωνυμία και ανταποκρίνεται κατάλληλα στις απαιτήσεις της αυριανής ημέρας.

Η ανάδειξη του «Γρηγόρης» ως GOLD WINNER FRANCHISOR OF THE YEAR 2024 επιβραβεύει τη δέσμευση της εταιρείας να εξελίσσει συνεχώς το concept και το επιχειρηματικό μοντέλο, προσφέροντας στους συνεργάτες της τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία.