Δημήτρης Παπαχρυσάνθου συνέντευξη

“Ο ρόλος του Manager στην ανάπτυξη ενός δικτύου είναι να θέτει το όραμα, να δείχνει και να εμπνέει την προοπτική στην ομάδα του”

O Δημήτρης Παπαχρυσάνθου,Wholesale & Affiliate Retail Director  στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, επιβραβεύτηκε με το βραβείο Excellence in Franchise Leadership 2022 των THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS καθώς απέδειξε ότι έχει όραμα, ήθος, στρατηγική αντίληψη και αξιοποίησε το επιχειρηματικό μοντέλο του franchising, προς όφελος και της εταιρείας τους και των franchisees.

Ο Δήμητρης Παπαχρυσάνθου μίλησε  στο FRANCHISE SUCCESS για την βράβευση του,  την εικόνα της αγοράς σήμερα αλλά και τον σημαντικό ρόλο που παίζει η επιλογή των συνεργατών στην επιτυχία ενός δικτύου. “Οι άνθρωποι που απαρτίζουν μια εταιρία είναι Κεφάλαιο για κάθε εταιρία!”, δηλώνει χαρακτηριστικά.

Δημήτρης Παπαχρυσάνθου βραβείο

 

Ποιος είναι ο ρόλος του manager στην ανάπτυξη ενός δικτύου;

Ο ρόλος του Manager στην ανάπτυξη ενός δικτύου είναι να θέτει το όραμα, να δείχνει και να εμπνέει την προοπτική στην ομάδα του και να ορίζει τον προορισμό του εγχειρήματος.

Κατά την άποψη σας, τι χαρακτηρίζει ένα manager ως πετυχημένο;

Τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν επιτυχημένο manager είναι το πάθος για αυτό που κάνει, η ουσιαστική συνεργασία με τους ανθρώπους, η προοπτική και φυσικά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ένας manager σε ένα δίκτυο franchise;

Η κυριότερη πρόκληση ενός δικτύου Franchise είναι να διαθέτει ένα Concept με δυνατότητα προσαρμογών στις μεταβολές της αγοράς και των γενικών τάσεων και συνθηκών. Παράλληλα θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα βιωσιμότητας στις δυναμικές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, βασική πρόκληση είναι η επιλογή των κατάλληλων Franchisees, οι οποίοι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν ουσιαστικά την λειτουργία του σημείου Franchise.

Ποιες είναι οι διαφορές στη διαχείριση ενός δικτύου franchise σε σχέση με ένα δίκτυο που αναπτύσσεται εταιρικά;

Οι σχέσεις Franchise βασίζονται στην συνεργασία και την συναλλαγή και όχι στην ιεραρχία, όπως συμβαίνει σε ένα εταιρικό δίκτυο. Η εφαρμογή πολιτικών, ενιαίας εικόνας, ομοιόμορφης λειτουργίας, είναι αποτέλεσμα επικοινωνίας και πειθούς και όχι απλής κατεύθυνσης / οδηγίας. Σε ένα δίκτυο Franchise η εκπαίδευση και η καθοδήγηση, είναι καθοριστικές.

Ο τελικός καταναλωτής θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ενιαία εμπειρία και πανομοιότυπο τρόπο λειτουργίας, κάτι το οποίο είναι αρκετά πιο απαιτητικό σε ένα δίκτυο Franchise.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το FRANCHISE SUCCESS MEDIA GROUP, το 77% των ατόμων που ενδιαφέρονται να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση αναφέρουν ότι το franchising είναι μια σίγουρη επιλογή σε περιόδους κρίσης. Ποια είναι η άποψη σας πάνω σε αυτή τη δήλωση.

Η συνεργασία μέσω του Franchising είναι όντως μια σίγουρη επιλογή σε όλες τις περιόδους, πολύ περισσότερο σε περιόδους κρίσης. Αρκεί ο ενδιαφερόμενος να έχει κατασταλάξει σε αυτή την επιλογή και να αφοσιωθεί. Φυσικά, η πάροχος εταιρία θα πρέπει να βασίζει το μοντέλο συνεργασίας και λειτουργίας της σε στιβαρά θεμέλια.

Δημήτρης Παπαχρυσάνθου βραβείο

Ποιες αλλαγές έφερε η πανδημία στην αγορά, αλλά και στο χώρο του franchising;

Η πανδημία έχει δημιουργήσει μια πιο έντονη αναζήτηση διαχρονικά επιτυχημένων concepts, τα οποία είναι ικανά να αντέχουν στον χρόνο και στην πίεση των κρίσεων.

Από αξίες πρέπει να διέπεται ένα δίκτυο ώστε να αντέξει τις προκλήσεις της εποχής;

Αρχικά το κάθε δίκτυο οφείλει να παρουσιάζει μια ενιαία εικόνα, τόσο σε επίπεδο παρεχόμενων  υπηρεσιών, όσο και εμπειρίας καταναλωτή στο κάθε σημείο. Από εκεί και πέρα, ένα δίκτυο καταστημάτων θα πρέπει να παρουσιάζει μια ανανέωση, νέες εφαρμογές και καινοτομίες, σε τομείς που απαντούν στις νέες ανάγκες και στις επιθυμίες του καταναλωτή. Επιπρόσθετα, το δίκτυο θα πρέπει να προσαρμόζει την καθημερινή του λειτουργία σε απάντηση των συγκυριών που αντιμετωπίζει, όπως για παράδειγμα την πρόσφατη αύξηση του κόστους ενέργειας.

Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που απαρτίζουν μια εταιρεία, για την περαιτέρω ανάπτυξη της;

Οι άνθρωποι που απαρτίζουν μια εταιρία είναι κεφάλαιο για κάθε εταιρία. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που συνεργάζονται ως ομάδα και φέρνουν αποτελέσματα.

Ποια είναι τα κριτήρια εκείνα, που πρέπει να πληροί ένας νέος συνεργάτης σας;

Ο κάθε νέος Franchisee θα πρέπει αρχικά να έχει την διάθεση για σκληρή δουλειά και πλήρη αφοσίωση στο εγχείρημα. Θα πρέπει να στοχεύει ψηλά και να επιθυμεί να επιτύχει στην δική του επιχείρηση. Θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν το επιχειρηματικό του ξεκίνημα σε συνεργασία με μια πρωτοπόρο, με υψηλή τεχνογνωσία εταιρία, όπως η ΑΒ.

Τέλος, θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη βράβευσή σας ως GOLD WINNER EXCELLENCE IN FRANCHISE LEADERSHIP.

Η βράβευση αποτελεί τιμή, κυρίως για την ομάδα, την εταιρία και για εμένα προσωπικά.