Κώστας Μενεγάκης ACS

ACS: «Αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τις προκλήσεις στηριζόμενοι στην πολύ καλή επικοινωνία της κεντρικής διοίκησης και του Δικτύου Καταστημάτων»

Η ACS, κατέκτησε το βραβείο GOLD WINNER Services Franchise, στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2022, καθώς ανέπτυξε πρακτικές και επιχειρησιακές λειτουργίες που τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες αλυσίδες courier. Οι πρακτικές αυτές αφορούν τη διαρκή επένδυση σε καινοτόμες υποδομές και συστήματα, δημιουργώντας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλαίσιο, προς όφελος τόσο του καταναλωτικού κοινού, όσο και των franchisees, καθώς και την άμεση «απάντηση» στις προκλήσεις των ιδιαίτερων συνθηκών και περιστάσεων της εποχής, στον κλάδο των ταχυμεταφορών. Τέλος, την επένδυση σε νέα συστήματα και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο μιας καινοτόμας στρατηγικής διείσδυσης και ταυτόχρονα διεύρυνσης της αγοράς.

«Οι αντιπρόσωποι του δικτύου μας καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη όλες τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τα εγχειρίδια λειτουργίας της εταιρείας, που σκοπό έχουν την σωστή εξυπηρέτηση του κοινού και την επίτευξη του στόχου του «ποιοτικού» last mile», δηλώνει οΚώστας Μενεγάκης Γενικός Διευθυντής της ACS.

Η ACS, ως ηγέτης στο χώρο των ταχυμεταφορών από την πρώτη περίοδο ανασύνθεσης του δικτύου της επεδίωξε, στα πλαίσια μια επιθετικής πολυκάναλης στρατηγικής, ένα ενιαίο και αναγνωρίσιμο service etiquette. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για μια ανάλογη στρατηγική;

Αναμφίβολα δεν υπάρχει μια μαγική συνταγή επιτυχίας. Ως ACS φροντίσαμε στα 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας μας να επιχειρούμε ως μια οικογένεια, η κεντρική εταιρεία και οι αντιπρόσωποι του Δικτύου Καταστημάτων της. Για την ACS οι αντιπρόσωποί μας είναι αυτοί που έχουν το βάρος να διατηρήσουν ενιαίο και αναγνωρίσιμο το service etiquette της εταιρείας και όλοι εμείς στην κεντρική διοίκηση τους στηρίζουμε, είμαστε δίπλα τους, ακούμε τις ανάγκες τους και τους βοηθάμε στην ομολογουμένως δύσκολη καθημερινότητά τους. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι προχωράμε συνεχώς σε εκτεταμένα προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης τα οποία εστιάζουν, εκτός από το προσωπικό της κεντρικής εταιρείας, και στους περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους που απασχολεί το Δίκτυο Καταστημάτων των αποκλειστικών συνεργατών μας.

Η ACS, τα τελευταία χρόνια των έντονων αλλαγών και ανακατατάξεων αλλά και της διεύρυνσης της αγοράς, επεδίωκε την ταχεία προσαρμογής της στα εκάστοτε νέα δεδομένα. Η ύπαρξη πολλαπλών αλληλοσυμπληρωμένων δικτύων/καναλιών και ειδικότερα κατά τη διαχείριση του δικτύου αντιπροσώπων της, τι προκλήσεις αντιμετώπισε και πως τις διαχειρίστηκε;

Σε οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση, σε εταιρείες που χρησιμοποιούν αλληλοσυμπληρούμενα δίκτυα και κανάλια ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να δημιουργηθεί μια βαβέλ, δηλαδή να δημιουργηθεί μια δυσκολία συντονισμού ανάμεσα στις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα κανάλια με επικαλύψεις, διπλές πράξεις κλπ. Στην ACS έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις στηριζόμενοι στην πολύ καλή επικοινωνία της κεντρικής διοίκησης και του Δικτύου Καταστημάτων, στην πολύ καλή οργάνωση και στα αποτελεσματικά τεχνολογικά εργαλεία που διαθέτουμε. Επίσης, έχουμε την τύχη να ανήκουμε σε ένα δυναμικό και μεγάλο Όμιλο, τον Όμιλο της Quest, με ένα σημαντικό αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά η μία στην άλλη, επιτρέποντας μας να έχουμε μεγάλη τεχνογνωσία και πολλά εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε με ευελιξία οποιαδήποτε λειτουργικά θέματα ανακύπτουν.

Πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του δικτύου στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των courier και ποιος ο ρόλος του αντιπροσώπου καταστήματος στην εξυπηρέτηση και στην επίτευξη του «ποιοτικού» last mile;

Το Δίκτυο Καταστημάτων μας αποτελεί την εικόνα της εταιρείας στο κοινό σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πλέον αγορά, όπως είναι η αγορά του κλάδου των ταχυμεταφορών. Ο ρόλος που διαδραματίζει είναι εξαιρετικά κρίσιμος, καθώς οι αντιπρόσωποι του δικτύου μας καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη όλες τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τα εγχειρίδια λειτουργίας της εταιρείας, που σκοπό έχουν την σωστή εξυπηρέτηση του κοινού και την επίτευξη του στόχου του «ποιοτικού» last mile. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε συνεχώς κοντά τους, όπως προανέφερα, για να βοηθήσουμε στην εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων και στην επίλυση των καθημερινών τους θεμάτων.

Τι πρέπει να πληροί ένας συνεργάτης-αντιπρόσωπος καταστήματος σήμερα για να ενταχθεί στο σύγχρονο περιβάλλον / δίκτυο της ACS;

Ότι πρέπει να πληροί και κάθε εργαζόμενος της ACS που εντάσσεται στην μεγάλη επαγγελματική οικογένεια μας. Να ενστερνίζεται τις αρχές και τις αξίες της εταιρείας, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη διακριτή μας ταυτότητα,  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας και δεσμεύουν τον τρόπο λειτουργίας και συμπεριφοράς μας. Δηλαδή να δείχνει σεβασμό προς την ανθρώπινη προσωπικότητα, να έχει ήθος, ευσυνειδησία και εργατικότητα.

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ποιοτική σχέση αντιπρόσωπου καταστήματος-κεντρικής εταιρείας;

Η αλληλοεκτίμηση και ο σεβασμός, η σωστή επικοινωνία και η κατανόηση των δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεων των δύο μερών. Παράλληλα είναι αναγκαία η επιθυμία για προσφορά στον κοινό στόχο, αλλά και για την επίλυση όλων των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν σε μια επαγγελματική σχέση όπως αυτή.

Ενιαίο service, αγοραστική εμπειρία, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τον τελικό καταναλωτή αλλά ταυτόχρονα και συγχρονισμός, ευθυγράμμιση σε διαδικασίες-συστήματα εντός του δικτύου δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τους αντιπροσώπους καταστημάτων αλλά και τα στελέχη υποστήριξης του δικτύου. Πως τα διαχειρίζεστε και ποιος ο ρόλος των στελεχών του δικτύου αλλά και της τεχνολογίας;

Χρειάζεται ενσυναίσθηση, ευελιξία, εποικοδομητική συζήτηση και κριτική στα κακώς κείμενα, καθώς και όρεξη για το αντικείμενο και διάθεση για εργασία. Όλοι οι άνθρωποι της ACS, πόσο μάλλον τα στελέχη του δικτύου, συνεισφέρουν από τη μεριά τους στην ικανοποίηση των αναγκών αυτού του απαιτητικού περιβάλλοντος. Σε αυτή τη «μάχη» εκτιμούμε ότι δεν περισσεύει κάποιος. Όπως όμως έχω προαναφέρει, ως ACS συνδράμουμε ηθικά και υλικά στην προσπάθεια των ανθρώπων μας και είμαστε δίπλα τους, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Τέλος, θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη βράβευσή σας, ως GOLD WINNER SERVICES FRANCHISE.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί αυτό το βραβείο που λάβαμε αποδεικνύει και στην πράξη τη σημασία που δίνουμε στους αντιπροσώπους του δικτύου μας και πόσο αποτελεσματικά τους εντάσσουμε στην μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια της ACS. Επιβραβεύει δε τις επιχειρηματικές αξίες και την επιχειρηματική ηθική που διέπει τη σχέση μας, ωθώντας μας να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη.